Vận chuyển - giao hàng

  1. Khách hàng liên hệ bằng số điện thoại hoặc Email.
  2. Chúng tôi sẽ gửi mẫu vải và màu cho khách chọn.
  3. Khách hàng chọn vải và màu của vải, chúng tôi sẽ tính tổng số tiền
  4. Khách hàng sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Vải Tuấn Anh
  5. Chúng tôi nhận tiền xong sẽ chuyển hàng miễn tính phí đến Bến Xe hay Tàu (Khách hàng có thể cung cấp liên hệ nhà xe/tàu thuận tiện nhất với khách hàng)

Lưu ý: Chúng tôi chỉ giải quyết mọi thắc mắc của quý khách hàng trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hàng.