Gửi và trao đổi sản phẩm

- Hàng khi trả lại phải còn nguyên mã tem của cửa hàng.

- Vải còn nguyên cây không bị cắt khúc.

Lưu ý: Chúng tôi chỉ giải quyết mọi thắc mắc của quí khách hàng trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hàng.